logo euro

лого png 100

Тренінговий офіс на базі Транскарпатського центру Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку займається комунікацією з органами державної влади і місцевого самоврядування, організацією тренінгів з питань європеїзації системи публічного управління, формуванням професійного наукового потенціалу, орієнтованого на європеїзацію, інновації, просвітницькою та інформаційно-роз′яснювальною діяльністю. Такий офіс об’єднує, координує та контролює діяльність щодо організації і проведення комплексу комунікативних заходів.

Учасниками тренінгів будуть державні службовці, працівники органів місцевого  самоврядування, керівники громадських організацій та  активісти громадського  сектору. 

За результатами тренінгів будуть розроблені інформаційні та навчально-методичні  матеріали для названих вище цільових груп учасників.

Так, 16-20 листопада 2021 р. проходитиме цикл тренінгів «Європеїзація  системи  публічного управління, формування професійного кадрового потенціалу,  орієнтованого на євроінтеграцію».

Мета - підвищення загального рівня знань та набуття відповідного практичного  досвіду в  частині імплементації європейських стратегій розвитку фахівцями органів місцевого  самоврядування, що опікуються питаннями європейської та  євроатлантичної інтеграції, щодо  рівня їх професійної компетенції в контексті системи освіти впродовж життя; керівників  громадських організацій та активістів громадського сектору щодо координації взаємодії  органів публічного управління, бізнесу й науки, поглиблення комунікації держави й  громадськості, поінформованості й обізнаності населення в контексті освіти в межах  території  громад; здобувачів усіх рівнів вищої освіти відповідних спеціальностей в  контексті  підготовки сучасного професійного кадрового потенціалу,  орієнтованого на інновації.

Цільова аудиторія:

  • працівники органів місцевого самоврядування, що опікуються програмами європейської  та євроатлантичної інтеграції;
  • керівники громадських організацій та активісти громадського сектору;
  • магістри спеціальностей: «публічне управління та адміністрування», «міжнародні  відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Керівник:

Ольга Руденко

доктор наук з державного управління, професор, Академік Академії економічних наук  України,  Doctor of Honoris Causa.

Фахівець з аналізу питань підвищення ефективності державного управління,  формування  професійної державної служби, запобігання корупції, європейської та євроатлантичної  інтеграції.

Має досвід діяльності як член галузевої експертної ради Національного агентства із  забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»,  науково-експертної ради при Національному  агентстві з питань запобігання корупції, науково-експертної ради з питань державного управління та розвитку державної служби при  Національному агентстві України з питань державної служби, Комісії з питань вищого корпусу  державної служби. Є сертифікованим тренером швейцарсько-українського освітнього проекту  «Розвиток громадянських компетентностей в Україні - DOCCU».

 

До проведення тренінгів залучено провідних експертів та консультантів  з питань місцевого самоврядування та регіональної політики, управління містом, фахівців з розробки навчальних і тренінгових програм з розвитку системи публічного управління.

 

ikonDocument Програма навчальних занять

 

 Uzhnu logo ЕМБЛЕМА small (ukr)        

 

Адреса: 88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89а

Веб-сайтрозроблений та функціонує за підтримки Європейського Союзу. За зміст веб-сайту відповідальність покладається на ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Інформація на веб-сайті не відображає офіційну позицію Європейського Союзу.

logo en

USU logo small