logo euro

лого png 100

Метою проєкту є створення і функціонування в Ужгородському національному університеті Транскарпатського центру Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку (далі – ТЦЖМ). 

Діяльність Центру буде спрямовано на вивчення, використання та запровадження кращого досвіду сусідніх з Україною держав ЄС, що знаходяться в Карпатському регіоні, шляхом аналізу конкурентоспроможних стратегій ЄС та створення на цій основі конкретних наукових продуктів для адаптації їх на регіональному рівні та в навчальній і науковій діяльності УжНУ, в контексті практичної реалізації базових положень Угоди про асоціацію України з ЄС. При цьому запроваджуватимуться кращі форми і методи роботи сусідніх країн ЄС з реалізації стратегії «Європа – 2020», активізації і підвищення ефективності транскордонного співробітництва, особливо освітньо-науковій сфері.

банер фіналДосліджуватимуться такі наукові напрями   

1. Стратегії ЄС щодо вироблення  дієвих форм роботи із забезпечення безпеки в суспільстві з розробленням шляхів підвищення якостей людського капіталу на основі досвіду функціонування органів публічної влади у країнах ЄС.

2. Актуальні  аспекти   транскордонного  спів-робітництва і регіонального розвитку після отримання Україною безвізового режиму з ЄС в умовах сучасних міграційних процесів. На основі дослідження будуть вироблені дієві моделі і механізми реалізації регіональної політики та прийняття управлінських рішень.

3. Вивчення   кращих практик ЄС із взаємодії громадськості та органів державної влади і місцевого самоврядування у процесі прийняттяуправлінських рішень і поглиблення комунікації держави з громадськістю.

4. Вироблення  концепції  підвищення   ефективності європейських студій, впровадження  при  цьому  інноваційних підходів, забезпечення мобільності і співпраці у сфері вищої освіти, підтримки молоді в питаннях працевлаштування на основі кращих практик і стратегій ЄС, повноцінної та успішної інтеграції України до європейського освітнього і наукового простору.

 У ході виконання наукового проєкту буде забезпечено:
- проведення досліджень з європейської та євроатлантичної проблематики;
- розроблення навчально-методичного забезпечення європейських студій  (навчальна діяльність);
- поширення знань, накопичення та використання документальних ресурсів з проблематики європейської і євроатлантичної інтеграції через транскордонне співробітництво із сусідніми країнами ЄС.

Цілі та діяльність ТЦЖМ реалізовуватимуться шляхом:
1. Функціонування творчої лабораторії системних досліджень.
Результатами діяльності творчої лабораторії будуть:
- видання монографій за результатами виконання проєкту, навчальних посібників, хрестоматій, наукових збірників та інших інформаційних і рекламно-просвітницьких продуктів;
- розробка і впровадження в навчальний процес ВНЗ навчально-методичного комплексу матеріалів за відповідним напрямом проведених наукових досліджень;
- розроблення Стратегії розвитку УжНУ на період 2021 – 2030 рр.
За результатами дослідження буде розроблено рекомендації щодо впровадження конкурентоспроможних стратегій ЄС, зокрема: щодо зовнішньої політики та політики безпеки, регіональної політики у сферах транскордонного співробітництва (освітньо-наукові аспекти), демографічних та міграційних процесів, комунікативної стратегії, стратегії у сфері вищої освіти та створення на цій основі конкурентних наукових продуктів для впровадження практичної діяльності на рівні держави, регіональному рівні, навчальній діяльності ВНЗ та поінформованості населення.
2. Функціонування інформаційно-консультативного тренінгового офісу.
Офіс займатиметься підготовкою програм і проведенням тренінгів з питань європеїзації системи публічного управління, формуванням професійного наукового потенціалу, орієнтованого на європеїзацію, інновації.
Учасниками тренінгів будуть державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, керівники громадських організацій та активісти громадського сектору.
За результатами тренінгів будуть розроблені інформаційні та навчально-методичні матеріали для названих вище цільових груп учасників.

Термін реалізації проєкту: 15.10.2020 - 14.10.2023

 Uzhnu logo ЕМБЛЕМА small (ukr)        

 

Адреса: 88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89а

Веб-сайтрозроблений та функціонує за підтримки Європейського Союзу. За зміст веб-сайту відповідальність покладається на ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Інформація на веб-сайті не відображає офіційну позицію Європейського Союзу.

logo en

USU logo small