logo euro

лого png 100

Вийшов з друку навчально-методичний комплекс для студентів-магістрів з дисципліни «Актуальні проблеми зовнішньої політики України», до якого увійшли: 

Навчальний посібник – курс лекцій

У пропонованому навчальному посібнику висвітлюються вузлові проблеми сучасного стану зовнішньої політики України. Логіка викладення матеріалу відповідає базовим теоретичним та правовим засадам зовнішньої політики України в умовах анексії Криму та гібридної війни на Донбасі.

За структурою посібник побудовано згідно з основними етапами становлення, розвитку та реалізації зовнішньополітичних пріоритетів України в глобальних аспектах сьогодення. Особливу увагу приділено стану реалізації стратегічних пріоритетів України на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Визначається місце і роль України в сучасному геополітичному просторі.

Для студентів, аспірантів та викладачів закладів вищої освіти, усіх, хто цікавиться проблематикою зовнішньої політики України.


Навчальний посібник – хрестоматія. 

Навчальний посібник-хрестоматія є складовою частиною навчально-методичного комплексу з дисципліни «Актуальні проблеми зовнішньої політики України».

Наводяться і коментуються документи чи витяги з них з питань нормативно-правового забезпечення і концептуальних засад зовнішньої політики України, регулювання процесів європейської та євроатлантичної інтеграції держави.

Для студентів спеціальностей з галузі знань «Міжнародні відносини».

 

Глосарій (термінологічний словник-довідник).  

Термінологічний словник-довідник є складовою частиною навчально-методичного комплексу з дисципліни «Актуальні проблеми зовнішньої політики України».

У виданні, адаптованому до вимог навчальної дисципліни, зібрано та впорядковано близько 400 термінів, що стосуються її проблематики.

Стане в нагоді студентам, аспірантам, викладачам, а також усім, хто цікавиться актуальними проблемами зовнішньої політики України на сучасному етапі розвитку держави.

 

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни. 

Посібник з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Актуальні проблеми зовнішньої політики України» є складовою частиною відповідного навчально-методичного комплексу.

Видання вміщує орієнтовну програму навчальної дисципліни, тестові завдання, питання для модульного контролю, орієнтовний перелік питань для підготовки до екзамену, перелік рекомендованої літератури. Друга частина видання присвячена актуальним питанням методичних підходів до вивчення та засвоєння дисципліни.

 

 

- Транскордонне співробітництво в контексті Угоди про асоціацію Україна-ЄС: освітні та наукові аспекти 2017-2020 рр. (проф. І. Артьомов).

- «Євроатлантична інтеграція України» (навчальний посібник для викладачів університету з курсового викладання, (проф. І. Я. Тодоров).

- «Імміграція та транснаціоналізм: досвід ЄС» (проф. П. Токар).

- «Державно-адміністративні інновації: європейський досвід» (проф. О. М. Руденко).

- «Сучасна політика розвитку Європейського Союзу» (доц. В. І. Андрейко).

- Дидактичні матеріали (CD-Rom/DVD (диск) «Україна в європейській історії: основні етапи, напрями та суспільно-
  політичні й культурно-цивілізаційні рецепції українсько-європейських відносин» (д. і. н., проф. І. І. Вовканич, к. і. н.,
  доц. В. І. Андрейко)

Орієнтовна дата опублікування – 2021-2022 рр.

 

 Uzhnu logo ЕМБЛЕМА small (ukr)        

 

Адреса: 88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89а

Веб-сайтрозроблений та функціонує за підтримки Європейського Союзу. За зміст веб-сайту відповідальність покладається на ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Інформація на веб-сайті не відображає офіційну позицію Європейського Союзу.

logo en

USU logo small