logo euro

лого png 100

  Проєктна діяльність продовжує приносити позитивні результати та чергові перемоги колективу Ужгородського національного університету. Нещодавно Виконавче агентство із питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії оголосило результати конкурсу 2020 року за напрямом «Жан Моне».

   Програма імені Жана Моне  – освітня програма Європейського Союзу, мета якої полягає в підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його межами з питань європейської інтеграції, через стимулювання викладання, дослідницької діяльності з європейської інтеграції, зокрема стосунків ЄС з іншими країнами, та міжлюдського та міжкультурного діалогу. Серед основних завдань програми: поширення знань про євроінтеграційні процеси, підвищення рівня поінформованості суспільства через заохочення університетів, кафедр, викладачів до викладання дисциплін з європейської інтеграції та проведення досліджень; активізація науково-теоретичних дискусій та громадських обговорень актуальних тем і проблем, осмислення сучасних феноменів європейської інтеграції, інтерпретація її минулого та пошук майбутнього  шляхом організації науково-практичних конференцій, публічних дискусій і дебатів; підтримка навчальних та науково–дослідних закладів, асоціацій, мереж, що спеціалізуються на європейських студіях.

  Одним із основних напрямів формування сучасної стратегії УжНУ є стратегія інтернаціоналізації. Наші спільні зусилля спрямовані на демократичні традиції, поширення толерантності, міжкультурну комунікацію а успіхи науковців університету, їх перемоги в європейських проєктах це додаткові можливості модернізації навчально-наукового процесу, вдосконалення сучасних методів навчання, викладання та підготовки майбутніх фахівців.

  Проєктна заявка «Створення Транскарпатського центру Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку» принесла першу перемогу УжНУ у цьому напрямі, зазначає начальник відділу міжнародних зв’язків, доцент Оксана Свєженцева. Проєкт переміг у потужному конкурсі з високою конкуренцією, набравши 85 балів зі 100. До слова, із півтори тисячі поданих заявок для співфінансування ЄС обрано лише 360, зокрема в Україні – 38.

  Діяльність Центру буде спрямовано на вивчення кращого досвіду сусідніх з Україною регіонів східноєвропейських країн-членів Євросоюзу, шляхом аналізу існуючих конкурентоспроможних стратегій ЄС та створення на цій основі конкретних наукових продуктів для впровадження в практичній діяльності на рівні держави, регіональному рівні, в навчальній діяльності ЗВО та для поінформованості населення. Функціонування Центру досконалості охоплюватиме дослідницьку діяльність, розробку навчально-методичного забезпечення, накопичення і поширення знань та документальних ресурсів з проблематики європейської інтеграції та її українського виміру через транскордонне співробітництво із сусідніми східноєвропейськими країнами.

  Ідея створення Транскарпатського центру Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку, підготовлена командою Навчально-наукового інституту євроінтеграційних досліджень під керівництвом директора професора Івана Артьомова.

Артемов

Cеред основних завдань НН інституту євроінтеграційних досліджень:

1. Реалізація наукових проектів (НДР за фінансування МОН України та Фондів Європейського Союзу).

2. Системне дослідження базових геостратегічних пріоритетів України.

3. розроблення, видання і впровадження в навчальний процес підручників і навчально-методичних посібників нового покоління з проблематики європейської та євроатлантичної інтеграції.

4. Керівництво науковими роботами студентів і підготовка їх до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах наукових робіт.

5. Проведення соціологічного моніторингу з проблематики європейської та євроатлантичної інтеграції в Закарпатському регіоні.

 

Науково-дослідна робота

І. За період 2007-2020 рр. Інститутом виконано 5 проектів НДР:  

«Розроблення науково-методичного та організаційного забезпечення включення питань європейської та євроатлантичної інтеграції України до змісту підготовки студентів за спеціальністю «Міжнародні відносини» у вищих навчальних закладах і його пілотне впровадження на регіональному рівні» (2007-2009 рр.);  

«Концептуальні та інституціональні засади єврорегіонального співробітництва України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів сучасності» (2011-2013рр.);

«Кордони очима людей» за Програмою Європейського Союзу ЄІСП «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» (2013-2014 рр.);

«Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір» (розширений стандартний грант Вишеградського фонду). (2015-2016 рр.).

«Транскарпатський центр Жана Моне з дослідження європейських стратегій розвитку» (2020-2023 рр.).

ІІ. За результатами виконання НДР підготовлено і видано: 7 монографій, 18 збірників наукових праць, більше 100 наукових статей, проголошено 35 доповідей на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Започатковано випуск серії видань «Євроінтеграція: український вимір», яка налічує на сьогодні 44 видань; cтворено 4 сучасних навчально-методичних комплекси.

ІІІ. Випуск періодичних видань. Інститут заснував і видає два періодичні друковані видання – збірники наукових праць «Геополітика України: історія та сучасність» з 2005 р. та «Міжнародний науковий вісник» з 2003 р., які мають міжнародний стандартний серійний номер ISSN, а також сайти на спеціалізованій платформі «Наукова періодика України»; вміщеним у них науковим статтям присвоюється цифровий ідентифікатор DOI, вони також індексуються в Index Copernicus. З 2019 р. науковий збірник «Геополітика України: історія та сучасність» є фаховим виданням за напрямками «Міжнародні відносини» та «Міжнародні економічні відносини». Збірники видаються по 2 рази на рік кожний.

ІV. Навчально-методична робота. Забезпечується підготовка і викладання спецкурсів та навчальних дисциплін: «Актуальні проблеми зовнішньої політики України», «Зовнішня політика України», а також керівництво науковою роботою студентів та підготовка їх до участі у всеукраїнських конкурсах наукових робіт з проблематики євроінтеграції.

Належний рівень науково-методичного забезпечення навчального процесу та науковий супровід робіт студентів доц. Артьомовим І.В. підтверджується результатами участі студентів у всеукраїнських конкурсах наукових робіт з проблематики європейської та євроатлантичної інтеграції.

Вагомими є результати наукової діяльності співробітників Інституту. Так, за результатами рейтингу науково-педагогічних працівників за низкою критеріїв (науково-методична робота, професійна компетентність, науково-інноваційна діяльність тощо) в розділі «Гуманітарні дисципліни» викладач доц. Артьомов І.В. щорічно входить у десятку кращих викладачів університету.

Провідний фахівець Гусь А.В. у 2016 р. успішно захистила кандидатську дисертацію. Також над кандидатськими дисертаціями працюють співробітники Наталія Діус та Світлана Зуб, які закінчили аспірантуру. Світлана Зуб у 2017 р. стала переможцем (2-ге місце серед 80 учасників) 2 туру конкурсу молодіжних есе англійською мовою з актуальних проблем реалізації Україною Угоди про Асоціацію з Євросоюзом, що його проводив Центр європейських досліджень політики (CEPS) у Брюсселі і була нагороджена премією в розмірі 500 євро.

V. Оцінка якості роботи Інституту. За результатами участі в конкурсах університету на краще видання монографій та навчальних посібників/підручників НН Інститут у 2014-2019 рр. тричі ставав переможцем, зайнявши перше місце. НН Інститут проводить апробацію наукових розробок шляхом участі у щорічних міжнародних наукових виставках «Освіта і кар’єра» в м. Києві за участю більше 100 університетів, майже половина з яких з країн ЄС і отримує високі нагороди: 2016, 2018, 2020 роках – золоті медалі та Гран-прі. Поряд з цим у 2015 р. Інститут отримав нагороду «Освітянський оскар» за розробку Концепції інноваційного розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2015-2025 рр. Висока якість розробок Інституту та їх актуальність засвідчена 12 грифами МОН («Рекомендовано для вищих навчальних закладів України»), а також подяками Адміністрації Президента України (№ 42-02/13), Міністерства закордонних справ (№ 412/17-185/15-151), голови Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції В.П. Горбуліна (№1/4-43).

VІ. В електронний репозитарій університету завантажено більше 400 публікацій авторів збірників наукових праць, які видаються НН Інститутом, а також 142 особисті публікації директора Інституту доц. Артьомова І.В. Інститут щорічно передає науковій бібліотеці університету значну кількість видань (монографій, збірників наукових праць, навчальних посібників тощо).

VІІ. Індекс наукових цитувань. Публікації доц. Артьомова І.В. доступні в Google Scholar – пошуковій системі, яка індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання, опубліковані у різних форматах. Статистика цитувань доц. Артьомова І.В. за звітний період налічує більше 150 цитувань наукових статей та публікацій; індекс Гірша ( h-індекс) – 15; публікації, які цитувалися більше 10 разів (так званий 10-індекс) – 6.

VІІІ. Наукове стажування доц. Артьомова І.В. У процесі виконання наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір» (2014-2016 рр.) за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського фонду доц. Артьомов І.В. постійно співпрацював з Інститутом вищої освіти НАПН України та експертом проекту проф. Луговим В.І. – першим віце-президентом Академії – та пройшов наукове стажування у структурних підрозділах Академії наук України.

  З огляду на вищевикладене та активізацію роботи за напрямом євроінтеграційного поступу України, зокрема введення посад прем’єр-міністра та заступників міністрів з питань євроінтеграції, вважаємо за можливе стверджувати, що НН Інститут євроінтеграційних досліджень має всі підстави для подальшого функціонування у структурі УжНУ і забезпечувати належний рівень актуальних наукових розробок з проблематики євроінтеграції України та співпрацю з університетами сусідніх держав Євросоюзу, що позитивно впливає на зростання іміджу УжНУ.

 

 Uzhnu logo ЕМБЛЕМА small (ukr)        

 

Адреса: 88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89а

Веб-сайтрозроблений та функціонує за підтримки Європейського Союзу. За зміст веб-сайту відповідальність покладається на ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Інформація на веб-сайті не відображає офіційну позицію Європейського Союзу.

logo en

USU logo small